Eatnameamet – Hiljainen taistelumme: vaikuttavuustuottaja 

 

Eatnameamet – Hiljainen taistelumme kuvaa alkuperäiskansaa saamelaisia, jotka taistelevat olemassaolonsa puolesta. Elokuva seuraa saamelaisten meneillään olevaa kulttuurista kansanmurhaa, jonka nykyinen hallituspolitiikka sallii. Vihapuhe ja disinformaation systemaattinen levittäminen sekä kasvokkain että internetissä ovat yksi suurimmista saamelaisiin kohdistuvista uhista. Päätavoite on antaa länsimaisille ihmisille enemmän tietoa alkuperäiskansoista ja tehdä yhteiskunnastamme ja Internetistä turvallisempi paikka vähemmistöille.

“Suomessa vaikuttavuustuottajan työ on suhteellisen tuore ilmiö, ja lisäkseni alalla toimii vain muutama tekijä. Vaikuttavuustuottajan tärkein tehtävä on edesauttaa jotain yhteiskunnallista muutosta.” 
– Emmi Nuorgam –