Mediapooli & PING Helsinki: Somekäsikirja

Feikkiä vai faktaa – Luotettavan somevaikuttajan käsikirja julkaistiin tammikuussa 2020. Opas on suunnattu sosiaalisen median vaikuttajille ja sisällöntuottajille. Käsikirjan tavoitteena on lisätä vaikuttajien tietoisuutta omasta roolistaan ja vastuustaan oikeellisen tiedon välittäjinä sekä antaa konkreettisia neuvoja luotettavan sisällön tuotantoon. Hankkeen aikana järjestettiin  lisäksi seminaareja ja julkaistiin podcast. Olin mukana Mediapoolin työryhmässä, johon kuuluu suomalaisia päätoimittajia sekä suomalaisten mediatalojen, viranomaisten ja virkamiesten edustajia.

”Vaikuttajilla on todella suuri vaikutusvalta. Valtaa korostetaan silloin, kun halutaan myydä kaupallisia kampanjoita tai tuoda esiin omaa asiantuntijuutta, mutta vähätellään silloin, kun puhutaan vastuusta tai eettisistä kysymyksistä. Silloin piiloudutaan sen taakse, että ollaan yksityishenkilöitä ja nämä ovat vain minun mielipiteitäni.”

– Emmi Nuorgam –

 

 

Tutustu somekäsikirjaan: