Haluatko ymmärtää mitä vastuullisuus sosiaalisessa mediassa ja viestinnässä tarkoittaa? Kiinnostaako sinua representaatio tai tekijyys mediassa ja kulttuurissa? Oletko miettinyt, mitä merkitystä somella, kohuilla tai somekohuilla on?  Ymmärrätkö, miten ajankohtaiset someilmiöt liittyvät juuri sinuun tai organisaatioosi? Oletko valmistautunut somekohuun, jossa paska osuu juuri sinun tuulettimeesi? Tiedätkö miten medialukutaito liittyy kaikkeen tähän?

Minä tiedän ja autan sinua mielelläni.

Esimerkkejä projekteistani

 
Valtioneuvoston kanslia: #faktaakoronasta

Tämän yhteistyön päätavoitteena oli tarjota vaikuttajille ja aktiivisille somettajille luotettavaa tietoa koronasta. Sosiaalisen median vaikuttajat ovat olleet läpi korona-ajan tärkeässä roolissa sekä luotettavan tiedon jakamisessa että myös disinformaation leviämisen estämisessä. Hankkeen tavoitteena oli paitsi parantaa vaikuttajien faktantarkistustaitoja ja ymmärrystä vastuullisuudesta, myös kohottaa heidän ammatillista itsetuntoaan ja käsitystään itsestään yhteiskunnan aktiivisina jäseninä. #faktaakoronasta on nostettu useille vaikuttavaa viestintää mittaavalle ja palkitsevalle short listille. Uraauurtava ja merkittävä työ huomioitiin myös kansainvälisesti.

 

 
Eatnameamet – Hiljainen taistelumme: vaikuttavuustuottaja 

Eatnameamet – Hiljainen taistelumme kuvaa alkuperäiskansaa saamelaisia, jotka taistelevat olemassaolonsa puolesta. Elokuva seuraa saamelaisten meneillään olevaa kulttuurista kansanmurhaa, jonka nykyinen hallituspolitiikka sallii. Vihapuhe ja disinformaation systemaattinen levittäminen sekä kasvokkain että internetissä ovat yksi suurimmista saamelaisiin kohdistuvista uhista. Vaikuttavuuskampanjan tavoite on antaa ihmisille enemmän tietoa alkuperäiskansoista ja vaikuttavuustuottajana tärkein tehtäväni on edesauttaa yhteiskunnallista muutosta, jonka ansiosta yhteiskunnasta tulee turvallisempi paikka vähemmistöille.

 

 

Kerhotalo Nuorgam Haimila
 
Kerhotalo – Haimila & Nuorgam: mediakriittinen podcast

Suositun Kerhotalo-podcastin toinen juontaja. Viikottaisista Instagram-liveistä 2 kertaa viikossa julkaistavaksi podcastiksi kasvanut Kerhotalo on mediakriittinen keskusteluohjelma, jossa suhtaudutaan vakavasti yhteiskuntaan ja vähemmän vakavasti itseen. Kerhotalo on valovoimainen ja lempeä, feministiseksi instituutioksikin kutsuttu keskusteluohjelma, jossa suhtaudutaan vakavasti yhteiskuntaan ja vähemmän vakavasti itseen. Haimila & Nuorgam perkaavat ajankohtaiset kohut ja käyvät reflektoivaa keskustelua mediasta, kulttuurista, ihmissuhteista ja feminismistä. Kerhotaloon voi suhtautua sallivana, normeja kyseenalaistavana oppaana: kas näinkin sinä voisit maailmasta ajatella.

 

Yle Kioski Vaalibotti
 
Mediapooli & PING Helsinki: Somekäsikirja

Feikkiä vai faktaa – Luotettavan somevaikuttajan käsikirja julkaistiin tammikuussa 2020. Opas on suunnattu sosiaalisen median vaikuttajille ja sisällöntuottajille. Käsikirjan tavoitteena on lisätä vaikuttajien tietoisuutta omasta roolistaan ja vastuustaan oikeellisen tiedon välittäjinä sekä antaa konkreettisia neuvoja luotettavan sisällön tuotantoon. Hankkeen aikana järjestettiin myös luotettavuutta, vastuuta ja verkon vaikutuskeinoja käsitteleviä seminaareja ja julkaistiin podcast. 

 

 
YK-liitto: Virtuaalinen ihmisoikeusmatka

Ihmisoikeusmatka vie osallistujan virtuaalikierrokselle neljään kaupunkiin Suomessa, joissa tutustutaan erilaisten ihmisryhmien ihmisoikeustilanteeseen. Matkalla opitaan ihmisoikeuksista ja kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista sekä pohditaan omia vaikutuskeinoja: miten voimme omalla toiminnallamme edistää yhdenvertaisuutta ja puolustaa ihmisoikeuksia yhteisöissämme. Matkaoppaana toimii Emmi Nuorgam, joka on tunnettu ihmisoikeusaktivisti sekä some- ja mediapersoona. Matkalla Emmin kanssa tavataan vammaisaktivisti Marja Puustinen, transaktivisti ja sometaiteilija Piki Rantanen, romaninuori Ramona Palmroos-Salminen sekä saamelainen ympäristövaikuttaja Janne Hirvasvuopio.

YK liitto ihmisoikeusmatka

 

 

 
Yle: Maailman ensimmäinen chatbot-vaalikone 

Tuotin Yle Kioskissa maailman ensimmäisen chatbot-pohjaisen vaalikoneen eduskunta- ja eurovaaleissa keväällä 2019. Vaalikoneprojektissa tehtiin yhteistyötä Sitran sekä Suomen Akatemian rahoittaman All Youth -hankkeen kanssa. Hankeessa nostettiin esille teemoja, joiden tiedettiin tutkitusti olevan nuoria vaaleissa kiinnostavia. Chatbotin tavoitteena oli tehdä äänestämisestä helpompaa ja toisaalta parantaa nuorten tietämystä eduskuntavaaleista. Kohderyhmänä olivat erityisesti 18-22 -vuotiaat ensiäänestäjät. Botti oli erittäin onnistunut kokeilu ja nuorten äänestysprosentti näissä eduskuntavaaleissa kasvoi. 

 

 


PING Helsinki: CCO, Head of Community & Influencer Matchmaker

Olen tehnyt vuodesta 2016 lähtien töitä sosiaalisen median vastuullisuuden ja eettisten pelisääntöjen kanssa. Olen ollut julkaisemassa PING Ethicsin eli pelisäännöt vastuulliselle vaikuttajamarkkinoinnille, Kilpailu- ja Kuluttajaviraston vaikuttajamarkkinoinnin ohjeistuksen, Feikkiä vai faktaa -somekäsikirjan sekä ohjeet maalituskampanjan kohteeksi joutuneille, julkista työtä tekeville henkilöille. Vihapuheen, disinformaation ja muiden vaikuttamis- ja hiljentämisyritysten torjuminen erityisesti sosiaalisessa mediassa on minulle sekä henkilökohtaisesti että asiantuntijana tuttua. Somen tulehtunut keskusteluilmapiiri lisää sekä yksityishenkilöiden että yritysten riskiä joutua vihaviestien kohteeksi. Jokaisella organisaatiolla tuleekin olla valmiit ohjeet tilanteisiin, jossa viha kohdistuu omalle tontille. 

Sosiaalisen median vastuullisuuteen liittyvän työn ansiosta minut valittiin vuonna 2020 maailman merkittävimmät vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaiset yhteen kokoavalle TOP50 Influencer -listalle ensimmäisenä suomalaisena ja saamelaisena.